Tietoa meistä

Kerro yhdistyksen historiasta, merkittävimmistä saavutuksista, ajankohtaisista teemoista ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kuvaile avoimesti yhdistyksen toimintaa ja esittele erilaiset tavat osallistua (esim. lahjoitus, jäseneksi liittyminen, vapaaehtoistyön tekeminen).


Nakkilan Kokoomus, synty ja toiminta


Nakkilan kansallisseura ry, myöhemmin Nakkilan Kokoomus ry,  perustettiin 26. syyskuuta 1919.

Samana vuonna Suomen Hallitusmuoto astui voimaan 17.7.1919. Se oli itsenäisen Suomen ensimmäinen perustuslaki.

Toiminta oli aluksi repivää politiikkaa, johtuen itsenäisyyden vaikeista alkuvaiheista. Oikeisto - vasemmisto akseleilla oli erilaisia vankkoja mielipiteitä. Niin myös täällä Nakkilassa. Myöhemmin toiminta vilkastui huomattavasti ja yhdistykseen liittyi uusia jäseniä. Ja toiminta oli muutenkin asiallisempaa.

Myöhemmät Sotavuodet hiljensivät toiminnan tyystin, niin tapahtui  varmaan muissakin puolueyhdistyksissä. Miehet olivat rintamalla ja naiset hoitivat lapsia ja kotia/maataloutta.  Asiakirjoja eli sodan ajalta ole jäänyt, tai ne ovat hyvässä tallessa.

Sotien jälkeen myös yhdistys ja muu siihen liittyvä toiminta alkoi pikkuhiljaa nostaa päätään.

Nakkilassa, Nakkilan Kansallisseura/Nakkilan Kokoomus aloitti jälleen toiminnan.  Jäsenmäärä oli suurimmillaan n 340.

Nakkilan Kokoomuksen riveistä on valtakunnan-  ja EU - politiikkaan kohonnut Nakkilan oma poika,  Kokoomus rp:n kunniapuheenjohtaja, ministeri Ilkka Suominen, joka toimi siis puolueen puheenjohtajana, EU -parlamentin jäsenenä ja ministerinä. Ilkka Suominen on toiminut myös Nakkilan Kokoomuksen puheenjohtajana.  Myös yritysmaailmassa vahvasti vaikuttanut Ilkka toimi J. W. Suominen Oy:ssä toimitusjohtajana ja Alkon pääjohtajana. 

Kyllikki Pohjala, pitkäaikainen kansanedustaja ja ministeri oli lähtöisin Nakkilasta.

Myös useat Nakkilan Kokoomuksen jäsenet ovat vaikuttaneet piirin ja valtakunnan poliittisella taholla.

Nakkilan Kokoomus on ollut iso vaikuttaja ja toimija kunta/aluetasolla. Olemme toimineet yhteistyössä muiden puolueiden kanssa neuvotellen, vaikka emme aina ole olleet samaa mieltä asioista ja päätöksistä. Yhteisesti olemme kehittäneet Nakkilan elinvoimaa ja Nakkilan kunnan kehitystä.

Tänään ja tulevaisuudessa on edelleen kolmas sektori, yhdistykset, yhteisöt, järjestöt ja urheiluseurat, jotka ovat tärkeä osa elämää. Ilman näitä Suomi olisi erilainen. Suuri kiitos kuluu henkilöille, jotka uhraavat kallista aikaansa tähän vapaaehtoiseen toimintaan.


Tänä päivänä Nakkilan Kokoomus  on ollut vahvasti mukana muiden puolueiden kanssa kunnan hyvinvoinnin toteuttamisessa. Yhdistyksillä, järjestöillä ja urheiluseuroille sen suunnittelussa ja kehittämisessä on yhteinen panos. Mielestäni tässä on onnistuttu. Työ jatkuu edelleen, vaikka olemme menossa uuteen Satakunnan hyvinvointialueeseen 2023 vuoden alusta.

Tavoitteemme Nakkilassa ovat ketterä rakentaminen sekä asumisen ja liikkumisen helppous.

Muita tavoitteita järjestöjen ja yhdistysten toimintaedellytysten tukeminen ja kehittäminen,  Arantilan puisto ja sen jokiseutu kohtaamispaikkana sekä perheiden ja työyhteisöjen hyvinvointi ja yhteistyö.

Nakkila, paras paikka työ- ja perhe-elämän yhdistämiseen!

Nakkilan Kokoomuksen tärkeimmät pysyvimmät asiakirjat ovat säilyneet vuodesta 1960-

Puheenjohtajina ovat toimineet  seuraavat:

Lauri Kares 1960-1964

Ilkka Suominen 1964-1970

Matti Puosi 1970-1975

Keijo Ahlroth 1975- 1979

Ilkka Kosonen 1979- 1993

Kelpo Ahola 1993-2003

Teemu Peippo 2003-2005

Riitta Pessi 2005-2011

Jonna Heikkilä 2011-2015

Anne Hakanen 2015-2019

Kelpo Ahola 2019-


Tämän tekstin on Nakkilan Kokoomus ry:n 100-vuotisjuhlaan (syyskuu 2019) koonnut nykyinen puheenjohtajamme Kelpo Ahola. 


Nakkilan Kokoomus